Работим за хазната до 20 април, а оттам насетне за себе си

Близо четири месеца ще се трудим само за попълването на държавната хазна с данъци. С всяка изминала година т. нар. „Tax Freedom Day“ или ден на свободата от правителството, се пада все по-рано, а причината се крие в намалелите бюджетни постъпления. Така 20 април е определен като символична дата, на която се предполага, че сме изчистили всички задължения към държавата и ще започнем да работим за себе си.
Датата се определя по следната методология – прави се съпоставка на приходите в държавния бюджет с БВП на страната, а размерът на приходите показва какво се изземва от гражданите и бизнеса през годината.
Очаква се през 2012 г. българите да изработват по около 223 млн. лв. за един календарен ден, което означава, че ще са необходими 111 дни, за да се изработят очакваните приходи в бюджета, възлизащи на 24,8 млрд. лв.
Като обичайно, най-много дни ще бъдат нужни за попълването на приходите от ДДС, цели 32, а най-малко ще са необходими за попълването на имуществени данъци – само 3 дни.