За 20 години почти трикратно се е увеличил брутния вътрешен продукт на глава от население

147

Днес Институтът за социални изследвания и маркетинг (МБМД) отбелязва своя 20-годишен юбилей. По този повод директорът на МБМД Мирослава Радева представи книгата си “Общественото мнение в годините на прехода”, която е била създадена в рамките на три седмици.
Изданието, с обем от 230 страници, съдържа данни от социологически проучвания на МБМД, като повечето от тях са били публикувани по страниците на родни печатни издания.
По време на представянето на книгата си Радева оповести, че от началото на прехода броят на българите е намалял с 1 млн., а за периода 1992 г. – 2001 г. броят на емигрантите е бил по-голям в сравнение с настоящия емигрантски отлив. Днес се констатира отлив предимно от млади хора, които заминават за чужбина, за да продължат образованието си, но малък процент от тях се развръщат, за да търсят реализация в родната си страна. Годишно към 80 хил. младежи напускат България, за да учат в чужбина.
За периода 1992 г. – 2010 г. раждаемостта в България е спаднала съответно от 12,1% на 10%, а по данни на НСИ демографското остаряване ще нараства с бързи темпове. Ако през 2010 г. броя на населението над 65-годишна възраст е бил 1 703 000 души, то през 2060 г. се прогнозира да достигне 2 063 000 души.
В момента на 100 трудово заети души се падат по 82 пенсионери.
Промяна се отчита и в средната възраст на българина. Ако до преди 20 г. тя е била 37 години, то сега е достигнала 47 години. Или казано с други думи – ние сме сред най-застарелите нации в Европа.
Продължава да се развива и тенденцията за отлив от малките населени места за сметка на големите градове, в които се наблюдава пренаселване и презастрояване.
Според Мирослава Радева за 20 години почти трикратно се е увеличил брутния вътрешен продукт на глава от население, но тази констатация не е призната от населението, което твърди, че материалното им благосъстояние не се е повишило, а е отишло в другата крайност
.