България е на 5-то място в света по население над 60 г. възраст

  201

  Хората над 60 г. стават все повече
  Анализи на ООН показват, че до 2050 година броят на хората на възраст над 60 години ще достигне 2 милиарда души. За голямо съжаление, България е сред най-застарелите нации с място в първата петица на класацията.

  Само за 10 години броят на хората над 60-годишна възраст се е увеличил със 100 милиона. В момента техният брой е 700 милиона, или 11 процента от световното население. Тези данни са от най-новия доклад на демографския отдел на ООН. Според изследването старостта е в настъпление навсякъде по света – до 2050 година 2 милиарда души ще са на повече от 60 години, което се равнява на 22 процента от световното население.

  В новия си доклад ООН предупреждава, че тази степен на застаряване е без паралел в човешката история. Обезпокояваща е и една нова тенденция: паралелно с бързо растящия брой на възрастните намалява броят на децата под 15 години, както и броят на хората в трудоспособна възраст (15 – 59 години). В световен мащаб броят на хората над 60 години ще надхвърли броя на децата през 2045 година. В развитите части на света това се е случило още през 1998 година.

  Главната причина за тези процеси е спадът в раждаемостта, което се е превърнало в универсален проблем. Демографите смятат, че раждаемостта едва ли някога ще се върне на високите си нива от миналото. В този смисъл промените в демографската структура на света са необратими.

  Застаряването е процес с дълбоки последици. То засяга всички аспекти на икономическия и социалния живот и ще промени фундаментално политическите структури, тъй като влияе на тенденциите на гласуване и политическата репрезентация. Нарушените демографски пропорции водят до промени в самите основи на обществото, твърдят демографите.

  Застаряването засяга всички части на света, но както може да се очаква, най-застарели са развитите държави. България е сред 10-те най-застарели държави. Тя е пета в света – 24.2 процента от населението й е над 60 години. „По-стари“ от българите са само японците, италианците, германците и шведите. По критерия средна възраст на населението България е седма в света /със средна възраст 41.5 години/.

  Степента и бързината на застаряване в България изглеждат застрашителни. В предишното демографско проучване на ООН от 2007 година България беше седма по застаряване, с 22.9% население над 60 години, и девета по средна възраст на населението си – 40.6 години.