Home Други Излезе изследване, посветено на Робърт колеж и българите

Излезе изследване, посветено на Робърт колеж и българите

380

Историята, образователните идеали, политиката и значението на престижния Робърт колеж в Цариград са обстойно разгледани от доц. Орлин Събев в книгата „Робърт колеж и българите“ (ИК „Изток-Запад“). Ценният труд съдържа слабо проучвани и нецитирани до момента документи от архивите на колежа, съхранявани в Истанбул и в библиотеката на Колумбийския университет в Ню Йорк, както и пренебрегваните доскоро османски архиви.

Латинската крилата фраза „Всички пътища водят към Рим“ на Балканския полуостров се е използвала нееднократно през годините, но вместо до Рим, тук „Всички пътища водят до Цариград“. Със своите колорит и уникалност някогашен Цариград – преди това Византион, после Константинопол, а днес Истанбул – е пресечната точка между Изтока и Запада, между исляма и християнството, между старото и новото, консервативното и либералното… Именно в това пищно разнообразие от толкова различни култури и привички, които и до днес се улавят в мегаполитния Истанбул, се крие притегателната сила на града през вековете.

След отслабването на Османската империя през първите десетилетия на XIX век, политическият климат благоприятства затоплянето на отношенията между Запада и Османската държава. Няколко години след края на Кримската война (1853–1856) американският търговец Кристофър Робърт и бившият мисионер Сайръс Хамлин поставят началото на Робърт колеж в Цариград през 1863 г. Първоначално учебното заведение е мъжки колеж, но след като през 1932 г. президентът му поема ръководството и на Американския девически колеж (основан няколко години след Робърт колеж), двата колежа запазват формалната си самостоятелност до 1958 г., когато се сливат и придобиват общ Съвет на настоятелите. През 1971г. Съветът предоставя на турската държава сградния фонд на мъжкия колеж, който се използва за новосформирания тогава Босфорски университет – най-престижното висше учебно заведение в Турция днес. В сградата на Девическия колеж двата слети колежа се преобразуват в Смесена частна американска гимназия, която запазва емблематичното наименование Робърт колеж.

Смята се, че Робърт колеж е първият по рода си американски християнски колеж, основан извън пределите на САЩ. И макар в Америка да е възприеман като такъв, у нас Робърт колеж се ползва с изключително влияние и престиж – той е еталон за качествено образование, където „християнското“ и „американското“ остават на заден план, за сметка на „академичното“.

Именно образователните идеали и политики, следвани и прилагани от колежа като застъпник на протестантската етика и американския либерализъм, са разгледани обстойно от доц. Орлин Събев в изданието „Робърт колеж и българите“. Чрез тези идеали ръководството и преподавателите са се стремили да изградят у учениците силни характери, изпъкващи индивидуалности, народни водачи. Най-голям успех в това отношение постигат с българските ученици, на които книгата обръща специално внимание чрез анализ на техния социален профил, кариерно развитие след колежа и активната им роля в обществено-политическия живот на свободна България.

Робърт колеж и българите“ е ценно изследване, което се позовава на неизползвани или слабо проучени документи: архивите на самия колеж, по-голямата част от които се съхраняват в библиотеката на Колумбийския университет (Ню Йорк), а друга част в Истанбул, както и напълно пренебрегваните досега османски архиви.

Орлин Събев е роден в Шумен през 1970 г. През 1995 г. завършва специалността „Български език и история“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2000 г. защитава докторска дисертация на тема „Османски образователни институции в българските земи през XV–XVIII век“. От 2005 г. е доцент в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Автор е на четири книги на български, английски и турски език, както и на близо сто студии и статии в областта на османската културна история. Преподавал е в ШУ „Еп. Константин Преславски“, в ЮЗУ „Неофит Рилски“, в СУ „Св. Климент Охридски“, както и в Турция. Специализирал е в Англия (Кеймбридж), САЩ (Принстън и Ню Йорк), Румъния и Турция.


Откъс от книгата „Робърт колеж и българите“