Home Бизнес Как Европейския спасителен фонд ще подмами частните инвеститори

Как Европейския спасителен фонд ще подмами частните инвеститори

340

Представители на големите европейски държави-членки, са в Брюксел, където се договарят детайлите по създаването и по действието на т.нар. Чадър, който би трябвало да бъде спасител за финансово боксуващи държави, каквито в момента са Гърция, Португалия, Ирландия, Италия и може би Испания. Идеята е да се „повдигне“ еврото.

Ситуацията определено е сложна – държавите, които членуват в еврозоната имаш спешна нужда от финанси. За съжаление обаче, някои държави от по-закъсалите могат да купуват облигации само срещу непосилни лихви.

Идеята на този европейски фонд е да се гарантира изплащането на определен креди за закъсала държава, като така се цели той да бъде получен при по-изгодни условия за държавата получател. Заради големината на дълговата криза обаче, кредиторите искат по-сериозни гаранции за дадени средства. И тук би трябвало да се намеси въпросния финансов механизъм.

Целта е да се увеличи въпросния Европейски спасителен фонд посредством механизъм, чрез който държавите от еврозоната (тези, които не са закъсали), да осигурят повече средства на частните инвеститори и по този начин да се подкрепи продажбата на държавни облигации. Така се цели увеличение в пъти на потенциала на този спасителен фонд.

На този етап финансовите постъпления в Европейския спасителен фонд са малко и не достатъчно. Има вариант парите да не се потребяват за държавни облигации, а тези облигации да се застраховат. Тоест ако един един частен инвеститор си купи акции и загуби стойността по тях – фонда чрез тази застраховка им гарантира почти една трета от стойността на инвестицията. По този начин се цели да намали страха на инвеститорите.

Източник: http://www.dw-world.de