Home Други Наша планета – е гибелно място във Вселената?

Наша планета – е гибелно място във Вселената?

215

1
Наша планета е  малко приспособена за живот и не е особено дружелюбна, твърди ученият . Палеонтолог, геолог, биолог и астробиолог професор Питър Уорд от университета във Вашингтон във новата си книга развенчава т.н. хипотеза Gaea, която разглежда Земята ,като един организъм ,способен към само регулация и поддържане баланса на веществата . Освен това, привържениците на тази теория смятат, че цял комплекс от геохимични процеси, в които веригата построила растенията микроорганизмите и животните ,само засилва позицията на живота на планетата.

Професор Уорд, дълго време изучава еволюцията на живота и историята на климата , доказва , че самият живот води до промени в планетарния баланс на силите, подкопаване на основите на своето съществуване, и в крайна сметка се разрушава.

Изследователят отбелязва, че 15 масови измирания , които са станали по време на еволюцията на на земните организми ,само едно преди 65 млн. години назад са изчезнали динозаврите с най голям вероятност се дължи на външна намеса – падане на астероид . По думите Уорд, останалите измирания са резултат от чисто земни процеси ,и това не е случайност ,а е особеност на нашия свят , който които в действителност не е подходяща за живот. .

Например, Земята най малко два пъти е била заледена ,причинено от бързото размножаване на фото синтетичните растения. Те насители атмосферата с кислород ,но отстранили от нея въглероден двуокис, което довело до заледяване на цялата планета .

Така , рязкото развитие на първите гори преди 400 млн. години назад довело до спадане на въглеродния двуокис в атмосферата ,което отново довело до заледяване на Земята за 90 млн. години .

За това известния учен предлага за обозначаване „живота на Земята“използването на името за друг персонажа от гръцката митология – който е убил децата Медея.
„Хипотезата Медея гласи ,че живота фактически прави нашета планета непригоден за живеене . В най добрия случай той ще се върне към микробен живот ,който господствал доста продължително от развитие на биосферата- е убеден Уорд.

Според експерти, човешката раса не трябва да се надява за „мъдро само регулиране“ но активно да и се помогне – пускане в света на генетично изменени микроорганизми ,за регулиране нивото на въглеродния диоксид или създаване на бактерии за производството на енергия ,или храна.

Ние не сме наематели, ние сме собственици. Но останалата природа не е длъжна да заплаща за нашите владения . Ситуацията може да се коригира, но и с ума.Ние сме единствените, които може да сложи ръка на дистанционното управление“ -заключава ученият .

cosmosfera.ru