Home Други Нефта ще стигне за всички:Възстановява се отново

Нефта ще стигне за всички:Възстановява се отново

244

Нови лабораторни изследвания потвърдили  : нефта напълно  може да се образува в  недрата на земята от неорганични материали. Това е косвено доказателство,че запаьи ще има доста дълго време .

Структурата на Земята . Съгласно биогенната теория  , въглеводородите в недрата на се формират в горната мантия и се движат към повърхността чрез  дълбоки разломи

За дълго ли ще стигне нефта? този въпрос днес вълнува всеки .

Общоприета до сега теория за произхода  на на горивните изкопаеми – нефт и газа –са биогени. Съгласно нея  те са се образували от някога живели организми  и са се формирали в недрата на Земята, под въздействие на голямото налягане и високата температура.. Но има и алтернативна точка на виждане ,която споделят не малко специалисти. Абиогеннаата  теория постулира, че въглеводородите  се формирали  дълбоко под земната повърхност, в резултат на чисто химически процес, от неорганични съединения.

Едно от последствията на биогенното теорията е, че ние изчерпваме запасите от гориво много по бързо ,отколкото те могат да се възстановят. Абиогенната  теория е къде по оптимистична  . Согласно нея , ако  се доближим достатъчно дълбоко пред нас може да се открият такива запаси ,в сравнение с които съществуващите са капка в море.

. Съвместните изследвания на американски,руски,и шведски учени  показали,че , етана

и повечето тежки въглеводороди действително могат да се синтезират от неорганични съединения в тези условия , които съществуват в горната мантия на Земята .

Eтан (С2Н6)  се явява наситен въглеводород  , както и метана  (СН4), са основните компоненти на природния газ.

В своите експерименти учените използвали външен източник на топлина (лазерни  лъчи ) и субстрат на твърдия диамант. Това позволило да се обвърже молекулата на метана при много трудни условия : налягане , превишаващо атмосферното 20 хиляди пъти , и температура от  700 до 1500 градуса Целзии.Именно тези са цифрите  съответстващи на условията съществуващи в недрата на Земята , на дълбочина  от 65 до 150 км.

Учените показали ,че при такива условия молекулите на метана реагирали една с друга ,образувайки ,цял спектър наситени въглеводороди , включително  етан, пропан, бутан,както и чист молекулярен водород  и въглерод в формата на графит.Показано е също така .че ако се постави етана на такова въздействие то той може отново да се превърне в метан.Разбира се , в лаборатория за симулация на химичните реакции се използва катализатор,но дълбините на земната мантия може да действа един или друг каталетичен механизъм .

Всички тези трансформации показват,че въглеводородите действително са способни да бъдат трансформирани от едни в други в недрата на земята.  А обратимоста на реакциите показва,че синтеза се определя от термодинамичното равновесие  и не е неободимо наличие на биологични материали.