Home Други Призраците

Призраците

241

Нашия разказ е за пътуване … за призраците. Възможно е, именно наши прекрасни призраци   -да са един от обектите, които виждаме във времето. Не е нужно да се доказва, самото съществуване на призраците.Всеки , който никога не ги е срещал  , то е все едно няма да повярва тяхната реалност, колкото и убедителна да е.

Но … Дали това наистина смущава мъртвите, връщайки се след смъртта в материалния свят?

Действително, разклатена концепция. А ако  ние сами ги създаваме по скоро  – сънуваме,мечтаем  , „спомняме “ информация от други времена ?

Показания на хора  , които са имали нещастието да видите призрак, са много еднакви. Всички свидетели са в отпуснато състояние, така да се каже във състояние на   „дрямка“ с отворени очи .Една дама от Англия  ,Мери Блейк, заявила, че хората-призраци я съпътствали през целия  и живот . Тя улавяла силните енергетични импулси на  миналото.В едно от местата в миналото е станала кавга,противника е бил хвърлен във въздуха  -голяма емоционална енергия , а Мери „вижда “ събитието през десетилетията. Нейното съзнание се превръща в своеобразен видео магнетофон, възпроизвеждащ кратко  , но реални картини от миналото. Специалистите в тази област имат натрупани хиляди примери.  Ето още един показателен пример на „видеопроекции“:на  водопроводчика
Harry Martindeylu му се наложило да ремонтира тръби в мазето на много стара къща в Ню Йорк. Изведнъж  той видял един кон и няколко римски войници.  Всички те  „излязли “  от стената на избъта пресекли помещението , пресекли помещение и „утишли“ в противоположната стена . Достоверно е известно , че на това място в миналото са се провеждали военни паради на римляните ,просто със времето нивото на моста е станало по високо.

Определен момент от историята по някъква причина е „замразен“, като че ли заснет с камера , исе повтаря вечно , като попаднала лента в магнитен сигнал.  Ако човек има нужната „вълна“ или „прибор“, който възпроизвежда  този „запис“, то той се превръща в жива картина от миналото.

Така нареченият  „видеосигнал“ се задържа на определени места с помощта на временно отклонение.

На повечето у нас е добре познато чувството за усещането ,че нещо станало вече се е случило с нас някога , ние неясно си спомняме или сме уверени  : че-нещо подобно вече се е случвало .Ако предположим ,че няколко паралелни свята си съседстват във времето (което се допуска от квантовата физика ), то нашите усещания не са нищо друго освен изтичане в нашия свят на информация от паралелна реалност, където е станало подобно , но не същото събитие.

Има основания да се предполага ,че на на мястото където е станало , по някакъв начин е станало временно преминаване .  Призраци десетилетия и векове се появяват в един и същ замък ,в случай на Martindeyl дори може да говорим за хилядолетие. Отдавна било забелязано ,че такива свойства притежават  пясъчните  скали с високо съдържание на кварц. Обикновено  пара нормалните явления възникват в тях в процес на възстановяване   или реконструкция на кварцовия кристал. Кварцов кристали вибрира с определена  чистота и отделят електрически сигнали . Възможно , удар или сътресения  да включват този процес , който , на свой ред , поражда  други латентни полета.

Не по-малко роля играят и метеорологичните явления: област на високо атмосферно налягане , слънчевата радиация, йонизация на въздуха.

Възможно е , активирането на силни  емоционални полета ,останали от миналото и консервирани на определени места ,и сложна комбинация от много фактори  . Необходимо е също така и присъствие на човек ,настроен на такова поле.

Нина С.често виждала  в нейните стай  хора  от други епохи . Те се появявали само за няколко секунди ,след което изчезвали. Понякога се появявали животни . Понякога се чували и разговори ,които се чували от празнотата .  Веднъж тя даже разбрала ,че разговора идвал от фабрика ,която се намирала не повече от 50 години назад. Интересно е .че на тези звуци реагирало даже нейното куче.Няколко пъти  се чувало затваряне на врати  и заминаващ мотоциклет на сина и,който отдавна не живеел с Нина . Когато кучето чувало звуците , то изправяло уши оглеждайки се в страни ,след ,което се оглеждало . Сама Нина признавала пред учените ,които работели с нея  , че се чувства  „спътникова антена , настроена към миналото“.

Може би за „ехо ефект“ от миналото трябва да се съберат невероятен брой компоненти: времето на деня и годината, атмосферни явления, пространство и други, все още загадъчна, неизвестни параметри.И най главното  – да не се забравя за кварцовите ь песъчинки  и радиацията. Когато се научим да решим този пример , тогава може да се предвижим по напред – да се открият тези капани на времето за да се „чете“ заложената в тях информация . Разбира се това не би било машина на времето . Но телевизор на времето  – не би било толкова лошо.