Home Други Пророчески сънища – дали, или не да се вярва?!

Пророчески сънища – дали, или не да се вярва?!

248

1
А сега е време да си поговорим за така наречени пророчески сънища  . Вярваме ли или невярване на своите съновидения? Социолози, анкетирали 1500 съотечественика ,и установили  , че преди всичко на пророчески сънища вярват повечето  домакини,ниско квалифицирани работници , пенсионери  като цяло повече са жените (примерно два пъти повече от колкото мъжете ), с образование по ниско от средното  , с ниски доходи и живеещи извън града . Накратко,  проучванията  доведоха до съмнения за съществуването на пророчески сънища.
Все пак, историята познава много случаи, които доказват, че пророческите сънища  се явяват измислица на впечатлителни и слабообразовани хора.

Съня може да въздейства на организма по много странен начин. Учените обърнали внимание на това още от древни времена.Към Гален например се обърнал пациент ,на който му се  присънило   , че  кракът му е станала камък. И ето след известно време на този човек се парализирали краката  . Ана  пациент на  френския невропатолог  Лермит веднъж в съня си почувствал как го е ухапала змия за крака  . След няколко дена именно на това място  се образувала язва  . От историята ни са известни ярки примри  за това ,как подсъзнанието помага да се решат на сън проблеми и се направят открия.Кой не знае например,че Менделеев открил своята периодична таблица за химическите елементите в суня си !

.Ръйлев , в детска  възраст сериозно заболява . И неговата майка видяла сън , в който някакъв глас и казал да не моли Бога за изцеление за младежа  , защото живата му ще бъде труден а смъртта му  ужасна . Отчаяната, жената видя съдбата на сина си, включително и на бесилката. Все пак, тя сънува, че детето си е възстановена, и попита за Всемогъщия. Момчето се възстановило , но съня на майката се оказал действително  пророческа съдба на била  много трудна, а смъртта му – страшна: той като участник във  въстанието на декабристите  обесили в Петропавловската крепост.

И9звестен е също така съня на Михаил  Лермонтов. Поета обичал в свободното си време да се занимава с математика . Веднъж  той никак не множал да се справи с една трудна  задача , да и така легнал да спи , не справяйки  се със нея. В съня си поета видял непознат човек ,който му подсказал  решението на задачата . Лермонтов  се събудил , записал задачата, а заедно със това направил портрет  на  непознатия . След много години  рисунката попаднала в руски специалисти , и те видели, че на нея е изобразен  John Neper – създателя на логаритмите  живял през XVII век. Съвременници на поета твърдят,че Лермонтов нищо не знаел за  Neper, нито за неговите трудове. И ето нещо интересно  ДJohn Neper бил шотландец  , а, как известно, Един от родословното дърво на Лермонтови е Георги Лермонтов,който е от Шотландия .

Говори се ,че пророчески сън имал и американския президент Линкълн. Малко преди смъртта си, той видял в съня си Белия дом  ковчега с  бял капак. Линкълн политал стоящия  до ковчега  караулен : „Кой е умрял?“ Войник отговорил: „Президента.Бил е убит в театъра.“ След десет дена Линкълн бил убит в театъра.

Подобни примери за пророчески сънища могат да бъдат дадени  колкото желаете. Интересно е да се знае,какво мислят за това специалистите ?

На този етап съществуват няколко теории.

Например биоенергетиците  смятат , че  пророческата информация на спящия човек се взема от външен източник  – от наносферата . Това става по следния начин. Изключвайки се от реалността  организма,като ,че ли се превръща а прибор който сканира наносферата и си взема нужната информация. За които свойства не всеки е надарен.

Невролозите сравняват  работата на човешкия мозък по време на сън с компютъра . По тяхно мнение , мозъка обработва събраната през дена информация  и  я свързва със съществуващата памет.

Въпреки това, тази теория има противници.  Какво пък може да са прави ?

В действителност, дори Фройд твърди, че сънят нищо не пророкува и няма отношение към бъдещето.

В него е е само миналото и преживяното . Анализ на съня дава възможност да разберем  затънените  желанията и страховете, към корените, от които по друг начин, е много трудно да се доберем .

При хора не рядко се появяват силни желания  , противоречащи на неговото възпитание и психологическа нагласа  . Те се боят да си ги признаят даже пред самите себе си  . През деня , когато човек бодърствува тези недостижими желания се отправят в областта на подсъзнанието.. Но, когато заспят ,техния вътрешен сензор  също заспива , и тайните желания излизат на свобода и се проявяват във съновиденията. Спящий  човек няма възможност да действа и изпълнява своите желания, затова неговите халюцинации са съвършено безобидни.Освен това, на следващата сутрин, той забрави за тях като цяло.Подобни  явление могат да се вземат за своеобразен компромис : във съня кипят страсти и се разиграват забранени сценарии  кипят страсти и , а след събуждане те се забравят   или се запомнят в такъв изкривен вид,че се смятат за абсолютна безсмислица .

Може би , ние няма да сбъркаме ако кажем,че тайната на съня така и до края си  остава неразкрита . Никой с точност не може да каже какво точно ни разказват нашите сънища.

М.Кановская