Home Други Жените все по-често раждат след 35 години

Жените все по-често раждат след 35 години

307

Изследователската компания „Пю“ публикува резултатите от изследване, проведено сред американските жени. Според изготвения доклад се очертава ясно изразена тенденция жените в САЩ да раждат на по-късна възраст. Някои от анкетираните са посочили,че стремежите им към по-високо образование , изменящите се стереотипи по отношение на брака , както и методите на асистираната репродукция са ги накарали да станат родители на по-късен възрастов етап. Като цяло общите показатели на раждаемостта през 2009 нямат съществени разлики спрямо 1990 година. Единствената изненада на изследователите била че 64% от родените бебета са от жени над 35 г.
Един от асистентите, провели изследването е Гретчен Ливингстън. Тя разкри, че голяма част от младите жени изпадат в стрес и тревоги за бъдещето предвид царящата икономическа и финансова криза, водеща със себе си и висока безработица. Жените споделят,че тези именно фактори се явяват пречка за тях и ги карат да отложат майчинството за по-късен момент. За разлика от тях, Ливингстън твърди, че дамското поколение от 30-те и началото на 40-те години на миналия век, просто не е имало шанса да избира.
Пак според същото изследва се оказва, че почти половината от регистрираните раждания през 2009 г са извънбрачни в сравнение с тези през 1990г. Следователно освен явлението жените да раждат след 35г. се наблюдава и друго – те да нямат сключен брак с бащата на детето, но повечето живеят „на семейни начала“.
Простият извод, който можем да си направим е, че световният прогрес доведе до пълна промяна на нравствените ценности и стереотипи.