Home Технологии Видеонаблюдение в училищата и детските градини

Видеонаблюдение в училищата и детските градини

852
Камери за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение намират все по-широко приложение в институциите с обществено значение, в това число училищата и детските градини. Те се използват като превантивна мярка за различни нарушения, както и за да се осъществява качествен контрол и защита.

Защо училищата и детските градини се нуждаят от камери за видеонаблюдение?

През последните години станахме свидетели на притеснително много случаи на насилие над деца и учители, което означава, че тези институции се нуждаят от допълнителен контрол. Чрез видео камерите най-лесно би могла да се установи причината за даден конфликт или да се накажат нарушителите при наличие на някакво посегателство.

Видеонаблюдението в сградите на училищата и детските градини спомага стриктното следене на учебния процес и програма. Мониторингът често се пренасочва към областния инспекторат по образованието, което също подсигурява добър контрол. По този начин се повишава и дисциплината на учениците.

Камерите за видеонаблюдение оказват добър психологически ефект върху евентуалните нарушители, тъй като успяват да премахнат усещането за безнаказаност у тях.

Те са незаменими и по време на изпити, защото чрез тях се постига максимална ефективност, обективност и безпристрастност, особено при наличие на нарушения, защото дават възможност за наблюдение в реално време.

Необходим ли е голям бюджет за въвеждане на видеонаблюдение в училищата и детските градини?

Със сигурност изграждането на добре функционираща и модерна система за видеонаблюдение в едно училище или голяма детска градина изисква отделянето на повече финансови средства. Цената се повишава, ако се включат камери и във външното пространство около сградата.

Съвременните системи за видеонаблюдение с висока резолюция вече са съвсем достъпни и дори с по-нисък бюджет може да получите качествена услуга. Изключително важно е да се доверите на доказала се фирма, която професионално да извърши инсталирането на камерите.

Къде е важно да има поставени видео камери?

  • На входовете/изходите на сградите – изключително важно е да се документира влизането и излизането на всеки един външен посетител в учебното заведение. Така се осъществява контрол и върху бягствата от час на учениците в училищата.
  • В учебните стаи – по този начин може да се наблюдава реалната учебна атмосфера, както и да се проследяват отношенията между учителите и учениците. Намалява се също рискът от преписване по време на контролни работи други изпити.
  • В коридорите – така може да се следи за нерегламентирано ранно пускане на учениците от час, а и да се установяват причините за конфликти между ученици в междучасията.

И за родителите, и за служителите в образователната система, основен приоритет трябва да бъде безопасността. Видеонаблюдението е един от най-ефективните начини за осигуряване на добра защита и за повишаване качеството на образованието.

Камери за видеонаблюдение за всяко място и ситуация: https://www.vijdamte.bg/cameras.