Home Тайни и загадки Теории за края на света

Теории за края на света

928
Снимка: http://2012-end-of-the-world.comoj.com/

През последните години в медийното пространство се появиха много конспиративни теории относно края на света – потопи, взрив на слънцето, удар с космическо тяло и още много други.

Между тях изпъква „Теорията за календара на маите“. Според нея на 21 декември тази година ще настъпи краят на света. Теорията е подкрепена с факта, че календарът на маите е до 20-ти декември 2012 година.

За да свърши света е задължително да се очертае някакъв катаклизъм, който към този момент не е ясно точно какъв ще е, ала варианти много…

Принципно се срещат в медийното пространство няколко определени сценария, които ще се опитам накратко да щрихирам.

В един от тях става въпрос за физически свършек на човешкият род и цивилизация. Някои от по-реалистичните предположения дават за пример за свършек на света аварии в атомни електроцентрали като тези в Чернобил от 80-те години на миналия век и тази във АЕЦ „Фокушима 1“ от март 2011 година. Подобни случки фактически не биха сложили краят на света. Те по-скоро ще доведат до сериозна смъртност и увреждания на хората, животните и почвата, което вече е предпоставка след известно време това да завърши фатално за човешкия род.

Тук трябва да споменем и редицата опасни природни бедствия, които застрашават спокойствието, сигурността и най-вече живота на хората. За пример ще дадем едно често срещано явление каквото е изригването на вулканите. Вярванията за края на света на много хора са свързани именно с този вид опасно природно бедствие.

Ще споменем и наводненията. Всички сме чели или поне чували за „потопа“ и ковчегът на Ной. Хората в днешно време не подценяват и това природно бедствия, което за последни 20 години е отнело живота на над 700 000 души.

Ако погледнем по научно по въпроса ще се наложи да споменем и възможността за изчерпването на суровините на планетата Земя, особено питейната вода, която както знаете е жизненоважна за човешкия организъм.

За да успокоя всички ще кажа, че подобни сплашващи теории за свършека на света е имало още откакто света го има. Тъй че дали ще повярвате на маите си е лично ваша работа, а аз с нетърпение ще чакам да посрещна със семейството и приятелите си следващата Нова година, както всеки пък до сега.