Home Тайни и загадки Торсионните полета – ключ към Вселената?

Торсионните полета – ключ към Вселената?

2038

Във физиката се подготвя революция, смятат някои учени. Те казват, че могат да обяснят обстойно тайнствените и неразбираеми за нас явления: телекинеза, екстрасенси, ясновидство, летящите чинии, феноменът на пирамидите, наличието на патогенните зони и дори съществуването на призраци.

Но официалната наука не е готова да приеме изцяло нови знания, с огромно съжаление споделя E. Анатолий Акимов – директор на Международния институт по теоретична и приложна физика, Физическа академия на науките, генерален директор на Центъра за наука и технология за рискови новаторски технологии, кандидат на физическите и математическите науки и член на Руската академия на естествените науки. Ученият, заедно с група съмишленици продължава своите изследвания и експерименти и смята, че никога пред физиката не са стояли по-глобални и интересни открития.

Още през 1913 година математикът Ели Картан предположил, че в природата трябва да съществува поле, генерирано от въртенето. Действително, ако заряда поражда електромагнитно поле ,маса- тежест съществуването на полета на въртене е съвсем логично. В природата се върти всичко: от елементарните частици, електрони около ядрата  – до планети около Слънцето.

Всичко се върти, не замира за секунда, цялата ни вселена е като един жироскоп. И тъй като всеки обект, имащ маса, създава гравитационно поле, така и всеки въртящ се обект създава торсионно поле (англ.: въртене,усукване).

През 20-те години на миналия век А.Айнщайн работел по «проблема на въртенето», а към 70-те се сформирала нова област във физиката – теорията на  Айнщайн-Картан, която се явява в частност съвременна теория на торсионните полета.

Но дълги години работата вървяла доста вяло. Смятало се, че торсионите полета са второстепенни и слаби, и от тях няма никаква полза. Само учени ентусиасти продължили да работят по темата. Физикът Генадий Иванович, чрез безкрайно структуриране на математически формули доказал съществуването на физически вакум – специална материална среда, създадена от торсионните полета, както и фактът, че физическия вакум се явява прародител на всичко във Вселената. В него при определени условия се образуват елементарните частици, които по-късно образуват атоми и молекули. Във вакуума съществуват и полета – електромагнитни, гравитационни и торсионни.

През 1982 година на   А.Е.Акимову за първи път му се отдало да създаде генератор със торсионно излъчване . Започнали експерименти по проверка на теорията . В работата взели участие голямо количество хора от много научни организации , лаборатории от водещи вузове в страната  , отраслови предприятия на Русия и Украйна  . Със съвместни усилия било доказано ,че торсионните технологии и са несравнимо по ефективни и ефикасни ,от колкото електромагнитните.

Какво може торсионното поле

Торсионните полета притежават необичайни свойства. В тях, например, едноименните заряди (Обектите се въртят в една страна) се привличат, а не се отблъскват един друг, както при електромагнетизма. Това обяснява защо петрола е „вързан“ в нефтонаходището, и защо има концентрация на веществото.

Друго свойство на торсионните полета – за тях не съществува понятието скорост. Те обхващат областта на физическия вакум, в който няма време. А скоростта е разстоянието разделено на времето. Когато в това просто уравнение няма времева стойност – няма и скорост. За това информацията се предава мигновено – като мисълта при човека, която използва същите тези торсионни канали.

А разстоянието?

Оказва се, че за торсионните полета разстоянието също няма значение. Известно е, че за електромагнитните и гравитационните полета действа Законът за обратния квадрат. Например, законът на Кулон – силата е пропорционална на произведението на заряда, разделена на квадрата от разстоянието.

Или законът на Нютон: произведението от силата е равно от произведението на на масата, отново разделено на квадрата на разстоянието. Всички сме  привикнали към това считайки, че в природата не може да бъде иначе. Не само теоретически, но и експериментално е станало ясно, че за торсионните полета не съществува зависимост от интензивност от разстоянието въобще. Дали сигналът ще бъде предаден на три метра или на три милиона километра  – няма никакво значение.

А каква е ползата за нас?

Ако анализираме свойствата на торсионните полета картината може да бъде примерно следната.  Първо, вие няма да имате нужда от електроенергия или електричество. Всичко това ще бъде заменено от други машини създадени на основата на новите знания, не изискващи употребата на електроенергия или нефт – екологията ще стане чиста.

На второ място, проблемът с топлинните ресурси ядрените отпадъци ще бъде решен, защото за източник на енергия може да се използва физическия вакум.

На трето място, с помощта на торсионните технологии ще се произвеждат качествено нови материали, и съответно, нас ще ни заобикалят съвършено нови и непознати предмети.

Невидим свят – в реалността

Физиците са открили, че торсионните  полета могат да пораждат и форма, при което полетата могат да бъдат положителни или отрицателни  На практика екстрасенсите и ясновидците работят с биополетата (торсионни полета). Сега задачата на физиците е да разберат, по какъв начин тези полета влияят на психичното и физическо здраве на човека. А те влияят със сигурност.

Вече точно е известно ,че торсионните полета имат свойството да останат за известно време там, където са се намирали предметите, домът, или живо същество. Ако на лист хартия се поставят метални стружки ,а под листа се поднесе магнит, то стружките се подреждат по магнитно силовите линии ,след като магнита се махне те  «запомнят» структурата на магнитното поле. Така човешката аура поражда торсионно поле, може да остане. Поради тази причина призраците и виденията могат да бъдат реални във невидимият свят казват физиците.

Татьяна Кляйн