Home Тайни и загадки Вселената

Вселената

382

Ограденият с кръг взрив на гама лъчи GRB 090423 е най-отдалечената космическа експлозия, засичана от човечеството.

Какво знаем за Вселената?

Може ли да се върнем към момента на първоначалния взрив?

Оказва се , че може, както археолозите се ориентират по дълбочината на замените пластове, така и тук. Разликата е, че тук пластовете са заменени от обекти, които са най-отдалечени от нас. Именно те са носители на интересуваща ни информация.

С развитие на техниката, и след изстрелване на няколко телескопа в космоса, учените започнаха да добиват все по-добра представа за космоса и космическите процеси. Отначало се е смятало, че Вселената е константна величина-тя не се променя. През 1905 година Айнщайн формулира теорията за относителността. Тя не е напълно негов патент, но той я доразработва. Когато великия физик решава да провери на практика своят теория той вижда, че нещо пречи тя да сработи. Айнщайн в своята теория дава константна величина на Вселената. Именно, когато започва да прави опит за доказване на своята теория, той достига до извода, че Вселената или се свива,или разширява но по-късно той се отказва от това,като казва, че това е генерална грешка.

И така на практика, той още преди 80 години е разбрал, че Вселената се променя, но не е могъл да го докаже. И така да обобщим според най-новите изследвания се оказва, че в момента на първоначалния взрив се е родила черната енергия и черната материя. Това са последните най нови данни за Вселената. До около 5 милиарда години, докато Вселената е била много гореща е действала черната материя, която е доминирала над черната енергия. Но в един момент нещата се изравняват, като впоследствие нещата се обръщат в обратна посока.

Какво означава това на практика?

Вече се знае, че Вселената се разширява, като се установява, че по далечните обекти на Вселената те се движат със по голяма скорост. За измерване на разстоянието до обектите във Вселената астрономите използват т.нар. червено отместване. Червено отместване е отместването на спектралните линии на химичните елементи към червения край на спектъра, т.е. увеличаване на дължината на вълната. Колкото по-далече е светлината от нас, толкова по-голямо е отместването.

При  установяване на това учените са изумени, учените решават да повторят опита отново, смятайки че са направили грешка,но резултата е бил отново един и същ. По този начин се стига до извода, че до около 5 милиарда години, когато Вселената е била по гореща черната материя е доминирала, поради по голямата сила на гравитация.Но постепенно гравитацията започнала да губи своята сила, давайки възможност на черната енергия да започне своето действие.

На практика черната енергия е тази, която разширява Вселената. В момента учените не могат само да разберат,дали това ще е вечно,или в даден момент,друга сила ще въздейства обратна -на сближаване. Ако си представим след милиарди години -наблюдател погледне нагоре над него няма да има звезди всичко ще е черно. Поради разширяване на пространството. Навярно ако този процес не се спре, Вселената ще загине от космически студ…