Home Тайни и загадки Изглежда, мълния може да променя хода на времето!

Изглежда, мълния може да променя хода на времето!

284
Мълния

Впрочем това е само предположение,  което активистите на Международната асоциация за изследвания «Космическо търсене» възнамеряват да се потвърди или опровергае.  Вероятно,  това лято в Рязанска област ще бъдат направени първите експериментални изследвания.  В случая ако експеримента се окаже верен ,  то това може да доведе до революционно откритие в такива основни понятия като време.

Още преди двадесет години един от членовете на  «Космопоиска» Владимир Емельянов изказал предположение за това необичайно явление на мълниите върху хода на физическото време.

Не е изключено,  че хипотезата така и би си останала просто като хипотеза, ако не беше «Космопоиск».  Именно чрез обединение усилията и знанията на много членове на организацията, които се явяват специалисти в различни области на науката и технологията, позволила не просто сериозно да се подготвят за експеримента, но и да го осъзнаят.

– Владимир, бих искал да научим повече, какъв е този проект «Светкавица»?

– Това не може да бъде формулирано просто и кратко.  Идеята за този проект се родил,  когато бях ученик във средните класове. Четях доста много информация относно аномалните явления,   уфология,  занимавах се във тези области. Ние всички имаме интерес: някой се увличаше по събиране на марки,  някой автомобили . Мен ме интересуваха фундаменталните изследвания,  пространството и времето.  Хората винаги са мечтаели да пътуват във времето.

На този момент това е нереалистично. Още повече,  че има някой,  които искат да направят от това приказка. Към това може да се отнасят по различен начин. Но нима когато тези са твърдели за полет в космоса не са били смятани за луди. Не изключено,  че след 60-80 години пътешествията във времето могат да станат нещо обичайно, както сега усвояване от човека на космическото пространство. Ето така,  проекта «Мълния » се роди въз основа на моите лични догадки и наблюдения и натрупаните данни за период от време.

– А кое именно е натъкнало мислите за връзка между тези две явления: мълнии и време? Какви са съвременните научни разработки,  за които има малко известни факти?

– Необходимо е да се каже,  че науката за времето едва сега се заражда. На изследователите сега е необходимо натрупване на повече фактически материал,  да го обработят,  както и да направят от тази маса факти някакви закономерности,  за да изградят логична обосновка за природата на времето и по възможност да бъде експериментирано.

Владимир Ленин беше казал: «Критерият на истината е – Експеримента“.  По мое мнение,  златните думи,  и в науката могат да бъдат много полезни. Така че,  зърно по зърно, може да се изгради цялостна картина. Въпреки съвременните предположения,  времето не се явява еднородна величина.

Изследванията на «Космопоиска» в местата на кацане на НЛО го потвърждават.  По някога времето се ускорява, а по някога се забавя.  И днес не трябва да се уповаваме на погрешни прибори.  Те са известни на хора,  които не само разбират,  но и знаят как при измервания да сведат грешките до възможния минимум.  Има много документирани сведения ,  които показват,  че някой хора под някаква форма  не за дълго са били във „чуждо“ време.  Разбираемо е това да звучи странно.

Теорията на седмицата
През 1953 година биохимиците Стенли Милър и Харолд Юри показали,  че някой от «съставките на живота – аминокиселините – могат да бъдат получени при пропускане на електрически разряд през вода,  в която разтворени газове «примитивна» земната атмосфера (метан,  амоняк и водород). След 50 години, друга научната теория за зараждане живота на Земята ни води до въздействия на мълнии, което показва тяхната основоположна роля .  При пропускане на кратки импулси ток чрез батерия,  може да бъдат получени фрагменти на ДНК на различни бактерии,  чрез което се пуска механизма на еволюцията .

– Аз бих казал даже, като фантазия

– Да,  разбира се,  не всички от тези случаи са абсолютна истина.  Вероятно има и откровени лъжи .  Но съществуват и такива,  на които трябва да се доверят.  И се говори за това,  че времето може да има несъответствия,  портали.  Именно за това официалната говори за това,  че времето силно се забавя в непосредствена близост до масивни тела.  Като пример черните дупки.

Разбира се,  близо до черна дупка никой не е бил и не може каже,  защо със времето стават такива  метаморфози.  И въпреки това фактите си остават факти .  Още едно от предположенията : нашия свят не се явява единствен.  Възможно е,  съществуването ако не безкрайно,  то трудно въображаемо количество паралелни светове.

– Между другото,  в последно време официалната наука не отрича,  а е по скоро е склонна да мисли, че паралелния всят – е обективна реалност.

– В крайна сметка,  няма физическа забрана за съществуването на такава теория.  Кум това, няма физически закони,  които забраняват пътуване във времето. И това е също официално всепризнат факт.  Проекта «Светкавица» ще се проведе за да се види възможността за влиянието на мощните газови разряди,  и проследи физиката на пространството и времето.  Нейната същност е, че там в местата,  където процесите са много бързи и мощни енергийни пренапрежения,  физическото време варира.

Като пример,  в епицентъра на падане на Тунгуското тяло  точните кварцови датчици започнали да лъжат.  Тази величина е малко но е записана напълно. А това е било преди 100 години. И не трябва да се обяснява с наличие на някакви магнитни полета или други вуншни въздействия.  И това също трябва да бъде изследвано. И в същото време при разряд на мълния цялата електрическата енергия за много малка част от времето се превръща във друг вид енергия.

Това са ударна вълна, светлинна енергия,  инфрачервена, ултравиолетова и даже рентгеново излъчване.  Предполагам, че е възможно съществуването и на друг вид физическо поле,  което е неизвестно на хората.  Те се генерират в момент на мълния.  Ето така е вероятно и могат да влияят на скоростта на протичане на физическото време.
Явление недели
Наша планета – не единственото място във Вселената ,  където се появяват мълнии.  Такава стихия била регистрирана на Венера,  Юпитер,  Сатурн и Уран.

– Вие ще създавате изкуствени мълнии?

– Сами разбирате, че да се седи в клетка и изчаква мълния – е нелепо.  Може да се седи месец или десет години.  Сега съществуват модерни технологии,  които могат да възпроизведат удар на мълнии.  Възможно е това лято групата на «Космопоиска» да направи експерименти в Рязянска област,  на местата,  които ние наричаме «гнездо на мълнии».

По наши наблюдения,  именно тук стават много повече мълнии,  от кое да е друго място.  Специалните прибори ще фиксират хода на физическото време .  За напред няма да правим загадки.  Ако моите предположения се потвърдят и окажат положителни,  то проекта «Мълния» ще има продължение.

cosmosfera. ru