Home Тайни и загадки Нов шанс за живота: Атмосферното налягане

Нов шанс за живота: Атмосферното налягане

294

Повечето учени  са склонни да предполагат ,че след около един милиард години, постепенното увеличение на слънчевата радиация, ще направи Земята неподходяща за живеене. Въздух  ще бъде нажежен ;ще изчезне въглеродния диоксид, необходимите ресурси за образуване на фотосинтезата ще изчезнат,световния океан ще се изпари живота ще изчезне. Или може би не ?

изследовател под ръководството на професор Joseph Kirshvinkom  (Joseph Kirschvink) изъчили механизма ,който теоретически може да запази планетата обитаема много повече почти два пъти .

Тази прекрасна новина  за нашите за нашите далечни потомци и за тези ,които вярват във извънземен разум : нима  същите механизми могат да бъдат направени в далечните светове ,тези ,които още не са  взети в предвид.

Да, и време за постигане на достатъчно високо ниво на развитие на живите организми и цивилизации, ще бъде повече от достатъчно.

Според учените, естествен регулатор на климатичните промени върху земния  тип планети с живот, може да послужи … атмосферно налягане.

И днес , и в миналото температурните колебания  на Земята  съществено са се смекчавали  благодарение на влиянието на атмосферата и парниковия ефект .
Милиард години ,тя е имала много по високи концентрации на въглероден диоксид и други «парникови» газове , и тогава това било добре ,иначе планетата би се превърнала в ледена пустиня. Но както яркостта на Слънцето  растяла , Земята реагирала гъвкаво на новата обстановка, и по малко количеството на тези газове започнало да намалява в атмосферата ,като се намалявал парниковия ефект,като по този начин температурата на повърхността се променяла незначително.
Днес , по мнение на  Киршвинка, нашата  планета се доближила до предела ,след който въглеродния диоксид вече не е достатъчен ,за да може да регулира температурния механизъм.Въпреки това, професор смята, че няма причина за паника, доколкото умните Земляни имат и други средства за борба с нарастващата слънчева енергия.

Резултатите от неговата работа показа, че друг фактор, оказващи влияние на температурата на планетата – е атмосферното налягане, а то е  по-ефективен механизъм.

 

Въпросът е, че с промяната на температурата на атмосферата плътност и налягане , и като следствие, се промяна и  ефективността на усвояването на ултравиолетова радиация на парниковите  газове.За да обяснят същността, учени използват аналогия на одеяло. Представете си,че въглеродния диоксид – е влакнесто одеяло:колкото по широко е разстоянието между тях,толкова по-лесно е да се разсейвам топлина. Само разстоянието между промеждутъците  контролира налягането  : разстоянието между промеждутъците повишава атмосферното налягане  ) – и празнините между нишки изтегля(парниковия ефект и той ще се увеличи).

Според учените, този ресурсе  достатъчен, з да се противопостави на нарастващата температура на Слънцето ,още в течение на , 2,3 млрда години . Това е повече от удвояване, за  оцеляване период на  живота на нашата планета, в сравнение с предишните прогнози.

Решението е да се намали значително налягането на атмосферата – например, намаляване  размера на инертни азот, който сега е около 78 на сто от нея.И не е нужно да си измислят  огромен инженерни решения: този процес настъпва естествено.По време на жизнения процес( биосферата) се получава азотификация ,постепенно азота от атмосферата се използва  при различните биологични процеси ,като азота се превръща в различни  азотосъдържащи съединения.Така ниеото на атмосферния азот се понижава. Според авторите на изследването,този процес продължава  много години, от което  атмосферното налягане е по ниско , отколкото в ранните етапи на планетата. Това е естествен механизъм за регулиране на температурата и той е приложим към всяка друга планета, в която  атмосферата и биосферата са мощени

Добре, че тези теоретични изчисления могат  да се провери много лесно. Учените виждат лесен начин да направят това ,като проучат газовите мехурчета ,които са застинали в вкаменената лава , изригвала в различен етап от историята на Земята :по размера на тези мехурчета се определя атмосферното налягане.