Home Тайни и загадки «Всевиждащо Око» – експеримент над разума!

«Всевиждащо Око» – експеримент над разума!

472

По нататъшно развитие на Филаделфийския експеримент получил през 1950-година . Кулминация на тези изследвания станала в   Montok Point, продължил  до   1983 година.Основната цел била да се разработи технология по управление на човешкия разум.

Американския инженер
Престън Никълс работил в голяма американска  радиотехническа  компания, изпълнявал секретни военни заповеди .Той започнал да търси следи  от Монтокския експеримент във връзка с забелязани необичайни ефекти..

Първо, през  1974 година  му се отдало  да засече странни радиосигнали , излъчвани от радара на   Монтокската  база на  ВВС  САЩ на чистота 410-420 МГц. Това радио излъчване  подтискало  умствена дейност на  хората, в района на радара.

Второ , Никълс срещнал съвършено непознати хора  , които знаели ,че е техния бивш началник.. Заедно с него се твърди,че са участвали в Монтокския проект.

Трето , в околностите на  Монток събрал значително количество  свидетелства за странни  атмосферни явления  (аномално възникване на урагани , щтормове и т.н.т.), както и за странно поведение на групи от хора.Очевидно  ,че  било  следствие работата на мощните генератори с хаотичните му колебания.

Четвърто, най удивителното, Никълс открил следи от свои «паралелни» работи и живот, дословно той работил в проект ,за който в обикновено състояние нищо не знаел.. Никълс открил в окръжаващата среда признаци на няколко алтернативни реалности – внезапно появяване на предмети и рани на тялото; служебна поща , която не отговаря на неговото ниво ; кратковременно наблюдаване на събития , които стават по късно и н.т.

В хода на своето разследване Престън установил следното. Някаква група изследователи под ръководството на
Джон фон Нойман получила в свое разположение радар, ранно влизащ в системата за противодействие на отбраната . Отначало експериментаторите направили сериозни експерименти , за въздействие на хората в опита със помощта на радарните променяйки честотите на лъчите.

Станало ясно,че някой лъчи карат човек да спи,плаче ,да се смее ,да се вълнува и т.н.т. Говори се , че на всички започвало да се сменя настроението ,когато започнали да работят на «Мъдрия радар». Това много заинтересувало ръководителите на проекта , доколкото те за първи път се занимавали с изучаване на човешкия фактор.Изследователите искали да научат измененията на колебанията в мозъка. Това ставало по пътя на изменение дължината на импулсите ,за да получат различни биологически функции. В диапазон на радио чистотата от 425-450 мегахерца те наистина получили око на човешкия разум. Следващата крачка била да разберат,какво се намира вътре в разума .

В хода на работата станало ясно ,че с изменение на чистотата на излъчване скокообразно голямо въздействие върху психиката на човека. След дълги серии на експерименти изследователите разработили блок програма по управление,с която можели да променят тези или онези параметри на модулация.
Станало ясно,че някой съчетания на параметрите на излъчване,предават на човека определени мисловни направления. ЗТака например ,чрез задаване на данни с помоща на програма и излъчване на този сигнал с антена ,може да се внуши на човек нужния им образ на мисли. Така,те можели да постигнат всякакъв желаем резултат ,съставен от дадена програма.

На следващия етап станало съществено усъвършенстване на експерименталната установка. Работа е в това ,че в изследователите се появил прибор , позволяващ да управляват мислите на човек изпращайки ги в кодирана последователност на електрическия сигнал. Никълс твърди ,че дадената технология , изследователите получили от представители на звездната система Сириус в рамките на проекта «Всевиждащо Око».

«…три групи ролки се разполагат около кресло ,всяка група създавала една от трите взаимно перпендикулярни съставки ,съставляващи електромагнитното поле. Така ,човек оказал се вътре в това поле създавано от тези ролки ,изводите на които се включват към три приемника ,свързани със детектори ,които детектори имат програма със зададена чистота на излъчване. Важен въпрос ,на който не знаем отговора :каква е чистотата на излъчване ,която се използва при тези изследвания.

Детекторите позволяват да се чете излъчваната от човек Аура-думата с която метафизиците и екстрасенсите наричат – собствено електромагнитен поле на човека. Както радиоприемниците усилват или намалят човешката реч ,пренасяни чрез радиовълните , така този прибор управлява мислите , които (съгласно тази теория ) въздействат на на аурата.

Много работа била необходима за пресъздаване на мисления образ. Усъвършенствана технология позволила да се получи триизмерно изображение на екран или да се отпечата картината на принтер.

Следващата крачка била обединяване системата на управление и цифровизаця на мисълта , подавана към радара. Компютър Cray-1, предаващ управлението на мислите в двоичен код , съединили непосредствено към компютър IBM-360, управляващ работата на радара . В резултат била получена възможност дистанционно предаване на мисли и поведение от човека, седящ в креслото в «Всевиждащо Око» , намиращите се под въздействието на модулиращ облъчващ радар. Тъй ,като креслото можело да попадне под облъчване от радара ,и можело да предизвиква обратна връзка , разработчиците го изолирали с помощта на екраниращи ролки на Тесла.

След така направените работи ,на изследователите им се отдало възможност да осъществят необичайния експеримент – материализация на вещество от ефира в електромагнитно поле на радара.

По тези направления изследователите продължили до 1979 година включвало в себе си много и различни серии експерименти, от които едни били много интересни ,а други доели до ужасни последствия.

Следващата стъпка на изследванията била  манипулация на времето..