Home Тайни и загадки Зони на загубеното време

Зони на загубеното време

300

На Земята се срещат места, където се наблюдават така наречените хронални феномени. Хората престават да се ориентират ,по времето а часовниците показват неверно време.

Например, в черногорския град, където всички часовници показвали различно време  – едни избързват,други се забавят…

В Средните векове , за да може правилно да се изчисли времето  , градските власти  били принудени да въведат длъжността държавен крачкомер,този човек ежедневно с появата на Слънцето излизал от дома си и с еднаква скорост вървял отначало в страни от градските порти  , а  след това обратно . При  това ,той бил длъжен да гледа часовника си  .Ако продължителноста  на пъв едната посока се отличавала по продължителност от другата това свидетелства за аномалии..

Интересно е ,  че  жителите на града свързвали часовите аномалии със изменение силата на земно привличане.  При аномалии – означавали , очаквай земетресение ! Гражданите  спешно напускали своите жилища . Оправдавали ли се техните очаквания  – за това хрониките мълчат. Въпреки това, последните земетресението в тези места се случи през 1979 г

На изток  от Твер, между селата  Тухани, Соболины и Сосновец, се намира така наречения Сандовски  триъгълник. Хората тук  с, пергел и други устройства,ходят за да правят измервани,поради факта,че уредите  престават да работят.

«В хода на наблюденията  ние трябваше да изследваме този район , – разказва Валентина . – И какво : когато влязохме в тази зона  един от нашите другари открил,че часовника му е спрял. Започнали да си сверяват часовницит ,и се оказало ,че часовниците на всички  членове на експедицията изостанали .

Когато ние излязохме от  Тухан, то попитахме  за времето местните жители . При преглед на часовниците си с удивление открихме,че те си работят нормално без да изостават.  На тях времето било същото каквото в Тухани, Сандове, Москве…

По късно ние разказахме за необичайното явление пристигайки в   Тухани  на децата геофизици. Зинтересувани, те влязли в  зоната със своя  радиометричен  прибоир  «Сосна», които измервал степента на радияция и установяване на магнитното поле . Но прибор блокирал и те нищо не могли с него да направят.

В. Земляная виждат причината за феномена в  залежите под земята на пясъчно -чакълени смеси. От които възниква магнитна аномалия ,която въздейства на приборите и хората.

Нещо подобно се наблюдава и във   Верховажском районе Архангельской области. В архивите е записано  на  30 юни  1912 г. се казва : че на всички членове участващи там в научна експедиция ,под ръководството на   Alexander Loidisom, всички часовници блокирали  едновременно.

В село  Морозово, на 28 км от Верховажья, през 1944 г. пренудително извършели кацане пет военни самолета : на пилотите едновременно засекли всички прибори ,била загубена ориентацията.

Още през  в 90-те  години на миналото столетие Петърбурските    геофизици фиксирали в околностите на  Верховажья окални геомагнитни аномалии. Съгласно една от версиите  причина за тези аномалии можели да стават залежите на желязна руда.