Home Други Нашите правнуци ги очаква нов ледников период

Нашите правнуци ги очаква нов ледников период

248

Последните години постоянно спекулира,че Земята щяла да изпадне в парников ефект,като главна причина се поставя човека.Искам да кажа,че това затопляне може малко да се е ускорило от човешката дейност ,но то не е продуцирано от  човека.Както знаем Земята през своя 4 милиарден живот,е преминавала през различни климатични промени.Нещо повече даже е била цялата заледена нещо,което до скоро се е смятало за невъзможно.

Доскоро се е предполагало, че Земята може да замръзне и то частично,като екваториалната и  част  остане незасегната. Но  вече е доказано, че Земята е била цялата замръзнала за 10 милиона години,и може би шанс е било,за да се запази живота на Земята от измиране.

Но дали така е наистина?

Съгласно „теорията за антропогенното глобално затопляне „, Земята я очаква горещо бъдеще от увеличаването на въглеродния двуокис в атмосферата.

Въпреки това , изследванията на антарктическия лед , направени на станция „Восток“,говорят за обратното. В дебелината на леда е „летописа „на земния климат за последните имата за последние 420 000 години. По изменение състава на леда може да се определи ,че нашата планета е преживяла няколко ледникови периода ,с дължина по 100 000 години , в интервалите между тях бяха кратки периоди на топло. Увеличение количества на въглеродния газ в атмосферата се отбелязвало всеки път по време не топлия период , защото при нагряване на световния океан в атмосферата се се отдела повече газ. Тъй като световния океан се охлажда по бавно, количествата на въглеродния диоксид ще останат по високи за няколко стотин години след края на топлия период.

„Ледения летопис“ показва, че поредния топъл период , продължил около 12 000 хиляди години, е към своя край , след което Земята я очаква нов ледников период . Вероятно е, че рязък подем на средногодишните температури през 1970-те ,се приемат за начало на глобалното затопляне , в действителност това бил един от последните температурни пикове. През 2007-2008 в Северното полукълбо повече се отбелязало съществено захлаждане и увеличение на снеговалежите.